CAMELLIA DRESS - Đầm cổ V có tay liền dáng xòe rộng xẻ phía trước

CAMELLIA DRESS - Đầm cổ V có tay liền dáng xòe rộng xẻ phía trước

CAMELLIA DRESS - Đầm cổ V có tay liền dáng xòe rộng xẻ phía trước

x